CƏMİYYƏT

Ruhun şad olsun!

Əziz müəllimim !

Tərbiyə etdiyiniz gənclər Azərbaycan tarixinə yeni manifest – “Zəfər” manifesti yazdılar !

Sizin “Manifest”iniz hələ neçə nəsillərin qürurla yaşamasına rəvac verəcək!

Ruhunuz şad olsun!

Qoy Sizin müqəddəs ruhunuz qalib Azərbaycanın səmalarında əbədi dolansın!

Dərin hörmət və ehtiramla, tələbəniz Mədət Məmmədov